Välkomna till Teaterlärarnas Riksförening.

Vi tillvaratar teaterlärarnas intressen inom gymnasieskolan i Sverige.

 

teaterlärare

Välkommen som medlem. Betala 150 kronor på plusgiro 26 54 06-9.
Uppge namn, adress samt e-postadress!